M471A5143EB0-CPB

  • NETRAM Artikelnummer: M471A5143EB0-CPB
4GB SODIMM 2133 1.2v
Preis auf Anfrage
  • UPS Versand (HEK)