M471B1G73EB0-YK0

  • NETRAM Artikelnummer: M471B1G73EB0-YK0
8GB SODIMM 1600 1.35v
Preis auf Anfrage
  • UPS Versand (HEK)