M471B5173EB0-YK0

  • NETRAM Artikelnummer: M471B5173EB0-YK0
4GB SODIMM 1600 1.35v
Preis auf Anfrage
  • UPS Versand (HEK)