MTA8ATF51264AZ-2G1A2

  • NETRAM Artikelnummer: MTA8ATF51264AZ-2G1A2
4GB UDIMM 2133 1.2v (x64, SR) 288-Pin DDR4
Preis auf Anfrage
  • UPS Versand (HEK)