550m (OM2), 1km (OM3)

550m (OM2), 1km (OM3)

Artikel 11 - 20 von 42

SFP Base-SX 850nm 9dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NAY10283/1G
Preis auf Anfrage
GBIC Base-SX 850nm 8,5dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NBR10357
Preis auf Anfrage
SFP Base-SX 850nm 9dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NBR10384/1G
Preis auf Anfrage
SFP Base-SX 850nm 9dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NBR10387/1G
Preis auf Anfrage
SFP Base-SX 850nm 9dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NCS10618/1G
Preis auf Anfrage
SFP Base-SX 850nm 9dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NCS10624/1G
Preis auf Anfrage
SFP Base-SX 850nm 9dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NCS10659/1G
Preis auf Anfrage
GBIC Base-SX 850nm 8,5dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NCS10686
Preis auf Anfrage
SFP Base-SX 850nm 9dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NDE10716/1G
Preis auf Anfrage
SFP Base-SX 850nm 9dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NDE10729/1G
Preis auf Anfrage