M471A1G43EB1-CPB

  • NETRAM Artikelnummer: M471A1G43EB1-CPB
8GB SODIMM 2133 1.2v
Preis auf Anfrage
  • UPS Versand (HEK)