M471A1K43CB1-CRC

  • NETRAM Artikelnummer: M471A1K43CB1-CRC
8GB SODIMM 2400 1.2v
Preis auf Anfrage
  • UPS Versand (HEK)