SC

SC


GBIC Base-SX 850nm 8,5dB 550m (OM2), 1km (OM3)
Artikelnummer:
NAY10265
Preis auf Anfrage
GBIC Base-LX 1310nm 9dB 10km
Artikelnummer:
NNO12164
Preis auf Anfrage
GBIC Base-LX 1310nm 9dB 10km
Artikelnummer:
NAY10266
Preis auf Anfrage
GBIC Base-EX 40km
Artikelnummer:
NNO12165
Preis auf Anfrage
GBIC Base-ZX 1550nm 23dB 80km
Artikelnummer:
NNO12166
Preis auf Anfrage
GBIC Base-ZX 1550nm 23dB 80km
Artikelnummer:
NAY10267
Preis auf Anfrage
GBIC Base-CWDM 1470nm 23dB 80km
Artikelnummer:
NNO12167
Preis auf Anfrage
GBIC Base-CWDM 1490nm 23dB 80km
Artikelnummer:
NNO12168
Preis auf Anfrage
GBIC Base-CWDM 1510nm 23dB 80km
Artikelnummer:
NNO12169
Preis auf Anfrage
GBIC Base-CWDM 1530nm 23dB 80km
Artikelnummer:
NNO12170
Preis auf Anfrage